Billede af Timon Studler

DAGLIGDAGEN

Vi lægger stor vægt på, at vi lever i et forpligtende fællesskab, hvor den enkelte elev og lærer bidrager positivt og respektfuldt til livet på skolen. Med omkring 120 mennesker i huset dagligt, værelseskammerater og faste spise- og rengøringstider, så er der nogle forskellige ting, der er lidt anderledes, i forhold til det du kender hjemmefra. Hovedreglen for samværet er frihed under ansvar, og at vi har en tillidsfuld og ordentlig tilgang til hinanden.

Regler


Når vi er så mange mennesker der er samlet på et sted, opstår der naturligt et behov for et sæt regler. Vi forsøger at begrænse antallet af regler, men der er på skolen et sæt grundregler der skal følges:

  • Vi forventer almindelig god opførsel.
  • Eleverne må ikke under deres ophold på skolen være påvirket af eller i besiddelse af øl, spiritus, cigaretter, hash eller andre euforiserende stoffer. Denne regel gælder også på vej til og fra skolen.
  • Vi tillader ikke at par dyrker sex på skolen – dette hører privatsfæren til.
  • Drenge og piger må ikke komme på hinandens værelser efter kl. 22.00.​
  • I tidsrummet fra kl. 22.30 til kl. 6.30 skal der være fuldstændig ro på skolen, og eleverne skal opholde sig på deres eget værelse i dette tidsrum.
  • Alkohol, snus, cigaretter, hash og euforiserende stoffer er ikke tilladt på skolen
  • Eleverne har pligt til at møde og være deltagende i undervisning, fællesarrangementer samt måltider – vi accepterer ikke pjæk!
Overtrædelse af disse regler er alvorlige tillidsbrud. Konsekvensen kan være, at eleven må afbryde sit ophold enten efter advarsel eller omgående. Situationerne bedømmes individuelt. Skolen praktiserer nultolerance ved indtagelse af alkohol og ved brug af euforiserende stoffer.
Ugeskema


Download skema her
Aktiviteter


Der sker også en masse andre ting end bare det at have normale timer - Du har dine linjefag, vi tager på ture, laver underholdning om aften, cykler til Tønder, elevrådet sørger for at der arrangeres temafester og vi deltager i forskellige konkurrencer på linjerne. Du har også mulighed for at blive på skolen i weekenderne, hvor der vil være frivllige aktiviteter.
Værdigrundlag


Skolen er oprettet af en lokal kreds uafhængigt af politiske og religiøse interesser, hvilende på et humanistisk grundlag. I sit virke vil skolen udvikle menneskelige, faglige og sociale kompetencer gennem dialog, medbestemmelse og uddannelse. Skolen har det grundsyn, at udviklingen af det hele menneske er af overordentlig stor betydning. Skolen bygger på tillid, frisind og accept. Ud fra dette grundlag søges udviklet et forpligtigende fællesskab, hvor den enkelte indgår i en helhed med andre. Grundlaget for skolens virke er en erkendelse af vigtigheden af, at de unge modnes og dannes fremtidige, moderne og teknologiske samfund. Ligeledes lægges vægt på betydningen af de unges hele samfundsforståelse.

Der var masser af udfordrende, sjove tea
801A1272.jpg