DSCF7548 2.JPG

10. INNOVATION

Når man går på 10. Innovation er innovation og design centrale fag sammen med dansk, engelsk, matematik og idræt.

 

Kreativ innovation er holdet, hvor man bliver kastet ud i en masse spændende projekter inden for idéudvikling. Det er hands on med en bred vifte af designområder. Man bliver præsenteret for værktøjer til at udvikle idéer, visualisere dem, præsentere dem og i sidste ende at realisere dem. 

Læs mere her hvad 10.Innovation projekt er i år.

Formål


Målet er at styrke elevernes evne til at tænke nye, originale ideer og tanker. Ikke at være bange for at stille sig op foran andre og præsentere og øve elevernes forskellige måder at vise en idé. På Kreativ Innovation arbejder vi med hænderne i "bolledejen". ​Innovativ 10. klasse er for de elever, som ønsker at arbejde mere selvstændigt og kreativt med deres uddannelsesforløb. Målet er at udvikle den innovative og kreative designproces og skal på sigt føre til, at eleven bliver i stand til at udarbejde koncepter indenfor f.eks. design, branding og marketing. Udover de obligatoriske prøve fag dansk, matematik og engelsk vil skemaet bestå af en blanding af innovative og kreative fag som fx web design, interaktive spil, marketing, branding, grafisk illustration, animation, konceptudvikling samt designhistorie. Undervisningen vil være projektorienteret og med stor elevindflydelse. Der afsluttes på hvert semester med en selvstændig opgave, hvor eleven skal fremlægge og forsvare sin opgave/produkt for resten af holdet. Du kan forvente at møde mange forskellige gæstelærer, som alle har en professionel baggrund inden for design, foto, video, illustration osv.
Internationalt samarbejde og udveksling


For at styrke elevernes engelsk sprog samt deres internationale forståelse, arbejder skolen på at etablere samarbejde/partnerskab med andre skoler i udlandet. Det er målet at eleverne får kendskab til en anden kultur via sprog, kunst/design, innovation, naturfag og historie. Igennem den skriftlige og mundtlige kommunikation udveksles erfaringer, interesse og opgaver, som optakt til de kommende besøg hos hinanden. 10. INNOVATION har været på besøg i Indien, Italien, Marokko, Gambia, Syd Korea og der planlægges en større tur til udlandet i maj måned. Det er frivilligt om eleven ønsker at deltage i rejsen mod egenbetaling.
Adgangskrav


Skolen forventer en gennemført Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse.
Samarbejde med erhvervslivet


I perioder har vi tilknyttet en supervisor fra erhvervslivet, hvor eleven kan søge vejledning i selve designprocessen. Modsat kan erhvervslivet levere opgaver fra den virkelige verden, som eleverne kan arbejde med i deres selvvalgte opgave. Elever deltager desuden i internationale skoleprojekter, hvor der arbejdes med udvikling af bæredygtige koncepter til forbedring af fx. lokalområder. I 2014 vandt Højer Design Efterskole første pladsen i Design For Change, som var en tur til Indien.
Unvervisning


Tirsdag undervises i linjefag samt hver anden mandag.

I 10. E-sport og 10. Innovation undervises der onsdag i henholdsvis E-sport og Innovation, udover linjen.

HØJER  DESIGNEFTERSKOLE

ADRESSE

KONTAKT

Højer Designefterskole

Søndergade 21

6280 Højer

Den Europæiske Landbrugsfond ​

for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa invisterer 

i landdistrikterne.

FØLG OS PÅ

© Højer Designefterskole — Cookie- & privatpolitik