CORONAVIRUS 

INFORMATION

INFORMATION OM

NEDLUKNING AF SKOLEN

Kære elever og forældre!

Regeringen meldte i går aftes følgende ud mht. skærpet indsats på skoleområdet mod coronavirus:

”Regeringen har 11. marts besluttet, at elever og studerende på alle offentlige uddannelsesinstitutioner sendes hjem hurtigst muligt og senest fra fredag 13. marts 2020 i foreløbig to uger. Denne periode for skolelukningen er nu yderligere blevet forlænget af regeringen.

Regeringens mål er, at elever skal have så meget undervisning som muligt i den periode, hvor man ikke skal møde fysisk op på sin skole.
Situationen udvikler sig løbende, og Børne- og Undervisningsministeriet vil fortsætte dialogen med sektoren og hurtigst muligt dele information med landets daginstitutioner og skoler.” 

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-har-boern-i-skole-eller-dagstilbud

I FORLÆNGELSE AF DETTE BEGYNDER VI I DAG NEDLUKNINGEN AF SKOLEN.

Vi har således bedt alle elever forlade skolen. 
For skolen gælder, at værelser, opholdsrum og gangarealer skal være gjort ordentligt rene inden afrejse. Eleverne skal desuden huske deres værdigenstande og undervisningsmaterialer.

Angående elevernes hjemtransport opfordrer vi forældre til i videst muligt omfang at hente deres børn i bil, da der pga. kapacitetsbegrænsninger (som fx det nye krav om pladsbillet hos DSB) vil tage et stykke tid at få alle elever hjem.

  • På efterskolen skal eleverne forlade skolen snarest muligt, men senest fredag kl. 15.00 - når de har gjort rent og givet besked til vagten.

UNDERVISNING I NEDLUKNINGSPERIODEN

Som det fremgår, lægger ikke kun vi, men også regeringen, vægt på, at undervisningen så vidt muligt afvikles som fjernundervisning i de kommende uger, hvor skolerne er lukket ned.
Som altid vil Viggo være informationskanal.

NEDLUKNINGENS VARIGHED

I udgangspunktet gælder denne nedlukning indtil mandag d. 13. april mellem kl. 17-22, hvor eleverne forventes at møde ind. Dette kan naturligvis ændre sig, hvis regeringen melder andet ud.
Alle bedes holde øje med vores hjemmeside, www.hoejerdesignefterskole.dk og Viggo, hvor vi vil komme med opdateringer, når der sker væsentlige ændringer.

Eventuelle spørgsmål i nedlukningsperioden kan rettes til skolens kontor:

Tel. 73628900  

mail: kontor@designhojer.dk

Med venlig hilsen

Højer Designefterskole

HØJER  DESIGNEFTERSKOLE

ADRESSE

Højer Designefterskole

Søndergade 21

6280 Højer

KONTAKT

FØLG OS PÅ

Tlf. 73 62 89 00

kontor@designhojer.dk

Den Europæiske Landbrugsfond ​

for Udvikling af Landdistrikterne:

Danmark og Europa invisterer 

i landdistrikterne.

© Højer Designefterskole — Cookie- & privatpolitik