10. DESIGN & INNOVATION

I Design & Innovationsklassen er innovation og design centrale fag og hvor fag som kommunikation, præsentation, formidling, markedsføring m.m. afløser de almindelige skolefag dansk, engelsk og matematik.

 

I Design & Innovationsklassen lærer du at blive bedre til at tænke ud af boksen, tænke kreativt og lære hvordan man formidler, visualiserer, kommunikerer og realiserer projekter. 

 

Undervisning


Mandag er hovedsageligt sat af til at arbejde med kommunikation, præsentation, PR og formidling, mens tirsdagen er sat af til linjefag sammen med de andre elever. Resten af ugens dage består skemaet af Design & Innovation med fordybelse i projekter og undervisning med dygtige design- og innovationsfolk, der til hverdag har deres gang i det private erhvervsliv. Noget af det vi kommer til at arbejde med er:

 • Photoshop & InDesign
 • Innovationsredskaber til idéudvikling
 • Kommunikation, præsentation,PR og formidling
 • Digitale dagbøger i form af blogs
 • Tegning og visualisering
 • Storytelling
 • Upcycling
 • 3DModelbygning
 • Oplevelsesdesign
 • PopUp-design
 • Art Direction
 • Større afsluttende projekt
 • Portfoliodesign
 • Event design
 • Typografi
 • Infografik
Internationalt samarbejde og skoleudveksling


For at styrke elevernes engelsk sprog samt deres internationale forståelse, arbejder skolen på at etablere samarbejde/partnerskab med andre skoler i udlandet. Det er målet at eleverne får kendskab til en anden kultur via sprog, kunst/design, innovation, naturfag og historie. Igennem den skriftlige og mundtlige kommunikation udveksles erfaringer, interesse og opgaver, som optakt til de kommende besøg hos hinanden.
D&I klassen har været på besøg i Indien, Italien, Marokko, Gambia, Syd Korea og der planlægges en større tur til udlandet i maj måned. Det er frivilligt om eleven ønsker at deltage i rejsen mod egenbetaling.
Adgangskrav


Skolen forventer en gennemført Folkeskolens Afgangsprøve i 9. klasse.
Boglige timer på 10. Design & Innovation


I 10. Design & Innovation har eleverne ikke boglige timer.