9. KLASSE

Så kom dagen hvor de nye elever måtte sa
01.JPG

I 9. klasse har du fagene dansk, matematik, idræt, samfundsfag, historie, kristendom, biologi, geografi, engelsk, tysk og fysik/kemi. Du vil også opleve uger, som afviger fra det normale skema. Her arbejder vi i stedet med temaer.

 

Skoleåret afsluttes med Folkeskolens afgangsprøve (FP9).

Undervisning


Vores elever bliver undervist i alle obligatoriske boglige fag, som afsluttes med Folkeskolens afgangsprøve (FP9. Der vil i perioder være fællesuger, hvor undervisningen vil være koncentreret om temaer, projekter og studieture. Undervisningen på frie skoler (herunder efterskoler) er ofte anderledes end i folkeskolen, da frie skoler i høj grad selv kan bestemme hvilke fag, man vil undervise i, og hvordan man vil undervise. Læs mere på Skolestyrelsens hjemmeside her
Studieture


Studieture er en del af efterskoleopholdet. Vi er i løbet af skoleåret afsted på 2 større studieture, samt en mindre linje studietur i forbindelse med opstarten af skoleåret. Der planlægges hvert år med en større studietur, hvor destination og indhold varierer fra år til år. Du kan læse mere om vores tidligere ture her
IT


Brug af IT er integreret i alle fag.