top of page
IMG_3526.heic

UNDERVISNING

IMG_3846.heic

Vores elever bliver undervist i alle obligatoriske boglige fag, som afsluttes med Folkeskolens afgangsprøve (FP9) eller Folkeskolens 10.-klasse-prøve (FP10). Der vil i perioder være fællesuger, hvor undervisningen vil være koncentreret om temaer, projekter og studieture.

 

Undervisningen på frie skoler (herunder efterskoler) er ofte anderledes end i folkeskolen, da frie skoler i høj grad selv kan bestemme hvilke fag, man vil undervise i, og hvordan man vil undervise.

Vi tilbyder brobygning på: 

  • VIA i Herning

  • Campus Djurs i Grenå

  • HF E-sport Odense 

  • Campus Vejle E-sportslinje
     

Brug af IT er integreret i alle fag.

 

Vores linjer undervises i én hel dag samt et par timer en eftermiddag om ugen. I 10. E-sport og 10. innovation undervises der én hele dag i henholdsvis E-sport og Innovation, udover linjen. I 10. design & innovation har eleverne ikke boglige timer.

bottom of page