top of page
801A1465.jpg

LINJER  & E-SPORTS ACADEMY
PÅ HDE.

801A1460.jpg
801A1234.jpg
801A1491.jpg
801A1237.jpg

På Højer Designefterskole tilbyder vi 12 forskellige linjefag. Alle linjefag har internationalt fokus og vi tager ud på studieture rundt omkring i verden for at blive inspireret. Du vil få indblik i de processer, metoder, materialer og former, der kendetegner de forskellige fag. Igennem de stillede opgaver vil du få mulighed for at udvikle din individualitet, og øve dig i at indgå i forskellige samarbejdsteams på tværs af linjerne.

E-sport Academy er en eliteskole, der fokuserer udelukkende på Counter-Strike. Vi hjælper dig med at jagte drømmen om den professionelle karriere, og strukturerer din hverdag således at du både kan dyrke din interesse for spillet, samtidig med at du holder skolen ved lige, og har en aktiv hverdag.

I slutningen af skoleåret afslutter du dit linjefag med en eksamen, hvor du præsenterer dit afgangsprojekt. Vi hjælper med at finde frem til det projekt, som netop du skal lave baseret på det linjefag, du har haft i årets løb.

 

Afgangsprøve i linjefagene:

I samråd med din linjelærer vælger du et fordybelsesemne og laver en problemformulering. Med vejledning fra din lærer arbejder du over en periode med projektet fra ide til produkt.

 

  • Du indsamler inspirationsmateriale og ideudvikler.

  • Du tager stilling til relevante teknikker, arbejdsmetoder, farver og materialer.

  • Du dokumenterer designprocessen i en præsentationsmappe eller lign.

  • Du fremstiller et konkret produkt eller gennemarbejdede tegninger til et produkt.

 

Forløbet munder ud i en mundtlig fremlæggelse, hvor dine tanker, din arbejdsproces og dit produkt præsenteres. Lærer og censor giver en karakter for din arbejdsindsats, dine vurderinger og dit produkt. Vi benytter professionelle gæsteundervisere på linjerne.

bottom of page