top of page

FORÆLDREINFO

På Højer Designefterskole gør vi en stor indsats for, at I som forælder kan føle jer tryg og velinformeret, når jeres barn er hos os.

Vi sender løbene nyhedsbrev ud og i løbet af skoleåret bliver I inviteret til at komme på skolen. Jeres primære kontakt til skolen er barnets kontaktlærer, som I altid er velkommen til at kontakte.


Skolens intrasystem hedder Viggo –

Som forældre får I ved skolestart adgang til Viggonet.

Når jeres barn er på efterskolen, er det vigtig at I derhjemme dagligt holder jer informeret på Viggo, hvor vi også noterer barnets sygdom og fravær i kalenderen. 

Vi forventer at samarbejdet mellem hjemmet og skolen altid foregår med gensidig respekt for barnets trivsel og faglige udbytte. 

bottom of page