top of page

FORÆLDREINFO

  • Beskrivelse
    På modelinjen lærer du om de processer, metoder, teknikker og udtryksformer, der knytter sig til design af beklædningsgenstande. I udformningen af beklædningsgenstande tages hensyn til funktion, æstetik og kommunikation. Egne ideer, behov, fantasi og/eller ydre inspiration skaber udgangspunkt for de eksperimenter, afprøvninger og overvejelser, som fører frem til det konkrete produkt. Der udvælges og tages bevidste valg i farver, former, materialer, teknikker og redskaber. Undervisningen vil omfatte selvstændigt arbejde, individuel vejledning og klasseundervisning. Eleven får stillet bundne opgaver som skal løses og udføres. En bundet opgave kunne f.eks. være at konstruere en personlig nederdelsgrundform efter egne mål, hvorefter der arbejdes med mønsterbrug til eget design af nederdel.
  • Indhold
    Designproces – fra ide til produkt Illustrator Arbejdstegninger og modetegninger Mode og trend Klædedragtshistorie Stil og farver Inspirationsplancher Materialelære Udvikling af personlig stil Tegning og udvikling af egne kollektioner Måltagning Konstruktion af personlige mønstre Træning i mønsterbrug Tilretning af personligt snit Brug af fagets redskaber(/teknikker) Konstruktion og opsyning af modeller Modeopvisning Eksamen og udstilling
  • Formål
    Formålet med undervisningen på Mode er at du får erfaringer med at arbejde og skabe dit eget indenfor beklædningsområdet. Du bliver i stand til at overskue samspillet mellem det man forestiller sig, processen, udførelsen og at der udvikles færdighed i at formgive, realisere og vurdere egne og andres produkter.

På Højer Designefterskole gør vi en stor indsats for, at I som forælder kan føle jer tryg og velinformeret, når jeres barn er hos os.

Vi sender løbene nyhedsbrev ud og i løbet af skoleåret bliver I inviteret til at komme på skolen. Jeres primære kontakt til skolen er barnets kontaktlærer, som I altid er velkommen til at kontakte.


Skolens intrasystem hedder Viggo –

Som forældre får I ved skolestart adgang til Viggonet.

Når jeres barn er på efterskolen, er det vigtig at I derhjemme dagligt holder jer informeret på Viggo, hvor vi også noterer barnets sygdom og fravær i kalenderen. 

Vi forventer at samarbejdet mellem hjemmet og skolen altid foregår med gensidig respekt for barnets trivsel og faglige udbytte. 

bottom of page